Pripreme za nove edukacije nastavnika i izrada radnih materijala

U sklopu Erasmus + projekta Peerment sudjelovali smo na 3. partnerskom sastanku u Parizu. Uz razmjenu iskustava u dosadašnjim aktivnostima, dogovorene su nove edukacije za nastavnike koje će se održavati u Italiji te radni materijali koji će poslužiti u implementaciji istih.