Provedba time-out programa za korisnice

Započinjemo s provedbom projekta Vrijeme za time-out! čiji je cilj suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i rizično ponašanje djece vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kao i unaprjeđenje provedbe programa resocijalizacije djece s problemima ovisnosti. U sklopu projekta provodit će se time-out programi s korisnicama usluge organiziranog stanovanja s ciljem razvijanja primjerenih interesa i usvajanja novih vještina. Grupni će pristup biti usmjeren na podizanje samopouzdanja uključenih djevojaka, razvijanje pozitivne slike o sebi i afirmaciju prema vršnjacima.

Krajnji je cilj projekta povećati dostupnost programa prevencije ovisnosti o alkoholu, cigaretama, drogama, kockanju, igrama na sreću i novim tehnologijama – računalnim igricama, Internetu i društvenim mrežama usmjerenih djeci, a posebice rizičnim skupinama djece, djece s problemima u ponašanju bez odgovarajuće roditeljske skrbi u riziku od socijalne isključenosti.

Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.