Proveden 1. modul edukacije o organiziranom stanovanju i supervizija

Prvi modul Edukacije realizirao se 3.-5.12.2021. na 4 lokacije: u Bedekovčini, Slavonskom Brodu,
Čepinskim Martincima i u Osijeku. Na istoj je sudjelovalo 9 stručnih djelatnika Doma za odgoj djece i
mladeži Zadar.

Teme su bile : Teorijska uporišta za organizaciju usluge stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu i mlade s
problemima u ponašanju; teorije odgoja / učenja; vrste problema u ponašanju i specifičnosti u
odnosu na kontekst / okruženje – škole, obitelji, institucije, zajednice; organizacija Zajednice – usluge
sveobuhvatne podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju; diferencirani tretmani podrške i
kako ih organizirati / uvjeti / kapaciteti; praktična organizacija Zajednice – kuća, imanje, popratni
sadržaji, uvjeti za pružanje usluge, potrebni prostorni i ljudski kapaciteti u odnosu na korisnike. Predavači :
Tamara Kotarski, dipl.soc.radnica, ravnateljica Odgojnog doma Bedekovčina, Nenad Borošak, univ. spec. iur, odgajatelj, voditelj Organiziranog stanovanja u Odgojnom domu Bedekovčina, Suzana Vargović, dipl.soc.ped., predsjednica Udruge za rad s mladima Breza, Zoran Vargović, dr.sc., psihoterapija, terapijski rad s djecom, Podružnica Betula te Renata Puljko, prof.psihologije, ravnatelj.