Prvi partnerski sastanak ipak online

Iako se prema gantogramu aktivnosti prvi kick-off sastanak partnera na projektu Vet4Change trebao održati u Briselu u partnerskoj organizaciji Inter-Mondes, ipak je održan u online formatu i to prema planu 14. i 15. listopada. Bila je to prilika za ponovno upoznavanje i re-planiranje aktivnosti u skladu s epidemiološkim situacijama u partnerskim zemljama, ali i za obilježavanje Erasmus + tjedna (vidi video na: https://www.youtube.com/watch?v=-5_Q8P4SzOA).