Dinamična prva radionica o društvenim mrežama

Dinamičnom, zabavnom i poučnom radionicom započeli smo ciklus edukativnih aktivnosti s učenicima Trgovačke i komercijalne škole “Davor Milas” u sklopu projekta Isključi se!. Raspravljali smo o pozitivnim i negativnim stranama društvenih mreža, utjecaju poznatih osoba na njihovu svakodnevicu i cyberbullyingu. Učenici su se aktivno uključili u raspravu o influencerima, ali i o vremenu koje dnevno provedu na društvenim mrežama.
Ova objava izrađena je uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta davatelja.