Stručni skup: „Studenti s invaliditetom“

Na poziv Pravnog fakulteta u Osijeku, predstavnica Udruge Breza sudjelovala je na stručnom skupu „Studenti s invaliditetom“ gdje je predstavila iskustvo studiranja i rada osoba s invaliditetom. Bila je to prilika upoznati prisutne s izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom tijekom obrazovanja i zapošljavanja. Skup je održan 06. prosinca 2021. na Pravnom fakultetu Osijek povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u suorganizaciji s Akademijom za umjetnost i kulturu i Uredom pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Područnim uredom Osijek.