Recite nam kako udruge vide suradnju sa školama u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja!

Pozivamo Vas na ispunjavanje upitnika kojim se želi dobiti uvid o predispozicijama, preprekama i mogućnostima za kvalitetnu suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva u području građanskog odgoja i obrazovanja. Krajnji je cilj izraditi model suradnje koji će odgovoriti na uočene potrebe za povećanjem kvalitete provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Upitnik se sastoji od dvadesetak pitanja a samo ispunjavanje traje oko petnaest minuta. Molimo Vas da upitnik ispuni jedna osoba u ime jedne organizacije civilnog društva.

Upitniku možete pristupiti pomoću sljedećeg linka: https://limesurvey.srce.hr/885821?lang=hr

Istraživanje se provodi u sklopu projekta „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“  kojeg provode Udruga Delta, Centar za građanske inicijative Poreč, Udruga za rad s mladima Breza iz Hrvatske i Menneskerettighetsakademiet iz Norveške. Projekt je podržan s € 135.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Projekt „MODUS – civilni i javni sektor za građanski odgoj i obrazovanje“ usmjeren je utjecanju na specifične izazove u provedbi građanskoga odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Neovisno o modelu implementacije, prisutan je nedostatak sistematizirane suradnje s OCD-ima kao dionicima koji mogu sadržajno i metodološki uvelike doprinijeti povećanju kvalitete provedbe GOO-a te pružiti podršku osobama koje ga provode u formalnom obrazovanju. Osim toga, obrazovanje i stručno usavršavanje nastavnog osoblja nije adekvatno i usustavljeno, što često dovodi do manjka sadržaja i metoda primjerenih potrebama učenika/-ca.