Sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Zajedno s predstavnicima DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Inkluzivna kuća Zvono i Crveni Križ Osijek sastali smo se s predstavnicima World Bank Croatia – direktorom Jehanom Arulpragasamom te višom ekonomisticom Svjetske banke u SAD-u, Nga Thi Viet Nguyen. Na sastanku se razgovaralo o položaju ranjivih skupina i razvijenosti socijalnih usluga na lokalnoj razini kao i o mogućnostima u našoj lokalnoj zajednici.