Studijsko putovanje u Švicarsku

U sklopu švicarsko – hrvatskog partnerskog projekta Together, sredinom srpnja mjeseca, organizirano je studijsko putovanje u Švicarsku. Na prvo od ukupno tri planirana putovanja išli su pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dr. sc. Ivana Stanić, pomoćnica pročelnice za zdravstvo mag.iur. Helena Skender, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Vukovar dipl.soc. rad. Zvonimir Rogulja, predsjednica Udruge Dokkica dipl. iur. Ines Novak, psihologinja Osnovne škole Nikola Andrić Vukovar mag.psych. Lidija Balić te stručno osoblje Udruge za rad s mladima Breza – Podružnica Vukovar bacc.soc.rad. Gordana Ilakovac, dipl. psih. Vladimir Mateljić i mag.psih. Jovana Maletić. Na studijskom putovanju organizirane su posjete institucijama „Tagi Tscharnergut“ i „Tagi Lorraine“ u Bernu. Glavni cilj posjeta je kroz primjere dobre prakse unaprijediti razvoj diferenciranih, održivih socijalnih usluga za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju na području lokalne zajednice