Početak suradnje s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku

Jučerašnji posjet Odsjeku za kulturu, medije i menadžment obilježio je početak suradnje između Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Udruge Breza u svrhu promicanja kulturnih, umjetničkih, nastavnih i znanstvenoistraživačkih aktivnosti. Studentima 5. godine predstavili smo mogućnosti uključivanja u organizaciju i provedbu javnih događanja, marketing i promociju, istraživanje potreba i razvijanje vlastitih inicijativa i projekata.