Suradnja za uključivanje studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Uspješna dugogodišnja suradnja s Ekonomskim fakultetom u Osijeku formalizirana je potpisivanjem sporazuma koji će studentima omogućiti ostvarivanje stručne prakse u našoj udruzi, ali i uključivanje u brojne druge aktivnosti.