Obilježili svjetski dan izbjeglica

Jučerašnji smo svjetski dan izbjeglica proveli u ugodnom i kreativnom društvu učenika, nastavnika i suradnika iz Osnovne škole Retfala, Osnovne škola Ljudevita Gaja Osijek, Osnovne škole Vladimira Becića Osijek i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek. Učenici su predstavili svoje radove na temu izbjeglica, okušali se u tkanju ukrasnih obruča i sudjelovali u radionici o trenutnoj ukrajinskoj izbjegličkoj krizi.