Tematski sastanak o Digitalnom radu s mladima

Breza je sudjelovala na ovogodišnjem Tematskom sastanku korisnika programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti pod temom  Digitalni rad s mladima.
Na sastanku/radionici se prolazilo kroz alate koji pomažu u radu s mladima na virtualan način te priprema sadržaja koji su prilagodljivi na digitalnoj platformi.
Stečeno znanje o alatima će nam olakšati pripremu i provedbu budućih i postojećih projekata.