Nastavljamo s provedbom time-out programa doživljajne pedagogije na Ižu

Nastavljamo s time-out programima doživljajne pedagogije s korisnicima Socijalno-terapijske zajednice Čepinski Martinci i Centra za pružanje usluga u zajednici Zagorje u sklopu projekta Vrijeme za time-out!.

Program počiva na načelima doživljajne pedagogije i iskustvenog učenja, a usmjeren je na suzbijanje odnosno sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i rizično ponašanje djece vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Ovaj nam je put bio cilj je da se korisnice međusobno povežu i ravnopravno sudjeluju u osmišljavanju radionica i aktivnosti kako bi naučile ispunjavati vlastite potrebe za socijalizacijom, prihvaćanjem i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena na primjeren način. Korisnice su se također usmjerile na ono u čemu su dobre, što vole, što ih ispunjava i na čemu mogu graditi i razvijati vlastite vještine.

Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.