Sudjelovanje na treningu o EU ciljevima za mlade

Od 6. do 8. ožujka sudjelovali smo na treningu o EU ciljevima za mlade u organizaciji Mreže mladih Hrvatske namijenjenog mladima od 18 do 30 godina.

Na treningu su iznesena relevantna znanja o EU ciljevima i njihovoj važnosti, a tijekom praktičnih aktivnosti usvajali smo nove vještine i alate kako bismo te ciljeve mogli ostvariti u svojoj zajednici. Naglasak je stavljen ne temu jednakih mogućnosti uključivanja svih mladih u društvo i na sudjelovanje mladih osoba u stvaranju poticajnog okruženja i bolje kvalitete života mladih.

Ciljevi treninga su bili povezivanje mladih osoba s EU vrijednostima i identitetom, povećanje vidljivosti EU ciljeva za mlade, implementacija EU strategije za mlade 2021-2027 na nacionalnoj i regionalnoj razini i poboljšanje vještine zagovaranja mladih osoba za provedbu i ostvarenje EU ciljeva za mlade, a sve je navedeno i ostvareno.

Mreža mladih organizirala je Trening o EU ciljevima za mlade u okviru projekta „Dijalog EU s mladima 2022 – 2024“ koji je sufinanciran sredstvima Europske unije (kroz sredstva Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu) i sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.