Trening o Moodle alatu za e-učenje

Zahvaljujući Udruzi Roda i Učilištu Algebra, imali smo prilike besplatno sudjelovati u dvodnevnom treningu o korištenju Moodle alata za e-učenje. Ovo je odlična prilika za sve sadašnje i buduće edukacije i programe neformalnoga obrazovanja udruge i u online formatu.