U SKLOPU ARRIVAL REGIONS PROJEKTA

Radionica o interkulturalnim mehanizmima u lokalnoj zajednici

Kao provoditelji radionica, edukacija i mentorske podrške raznim dionicima u sklopu Interreg projekta “Arrival regions” na kojemu je Grad Osijek partner, 17. lipnja, predstavnici Udruge Breza i Volonterskoga centra Osijek, održali su prvu od planirane tri radionice na temu: Kako vidimo strane zemlje – interkulturalni mehanizmi u lokalnoj zajednici.

Na radionici su sudjelovali predstavnici policije, socijalnih službi, poslodavaca, lokalne i regionalne samouprave te civilnoga društva i zapošljavanja s ciljem razmjene iskustava i stvaranja Saveza dionika za implementaciju pilot akcija koje se temelje na društvenim inovacijama.