Učili o dijetetskom slastičarstvu

Nova aktivnost u sklopu projekta Znanjem i inovacijama prema rastu konkurentnosti turizma  kontinentalne Hrvatske održavala se od 9. do 11. lipnja u prostorima nositelja projekta, Pučkoga učilišta Janus. Riječ je o radionici s degustacijama i razgovorom o temama iz područja dijetetskoga slastičarstva koju je vodila jedna od najboljih hrvatskih slastičarki, Mirjana Špoljar. Bila je to prilika za naučiti nove vještine i slastičarske trikove za buduće društveno-poduzetničke pothvate.