UPITNIK – Što škole misle o suradnji sa udrugama u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja?

Ako radite u odgojno-obrazovnoj ustanovi, pozivamo Vas na ispunjavanje upitnika kojim se želi dobiti uvid o predispozicijama, preprekama i mogućnostima za kvalitetnu suradnju između odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva u provedbi građanskog odgoja i obrazovanja. Krajnji je cilj izraditi model koji će odgovoriti na uočene potrebe za povećanjem kvalitete provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Upitnik se sastoji od dvadesetak pitanja a samo ispunjavanje traje oko petnaest minuta. Molimo Vas da upitnik ispuni jedna osoba u ime jedne odgojno-obrazovne ustanove najkasnije do 17. rujna 2021. godine.

Upitniku možete pristupiti pomoću sljedećeg linka:https://limesurvey.srce.hr/244395?lang=hr