Upitnik za organizacije civilnog društva

MOTUS – platforma organizacija civilnog društva Osječko-baranjske županije, koje je i Udruga Breza dio, provodi ispitivanje organizacija civilnog društva s ciljem dobivanja jasnije slike trenutnog stanja civilnog društva na području Slavonije i Baranje.

Upitnik možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.surveymonkey.com/r/Y88QLRZ

S obzirom na brojne problem s kojima se civilno društvo suočava, uslijed gospodarske, ali sve više i zbog vrlo složene društveno-političke situacije, prostor djelovanja organizacija civilnog društva se sužava, a samim tim su vidljivost i utjecaj organizacija u društvu sve teže ostvarivi.

Stoga će vaše sudjelovanje u ovom ispitivanju osigurati relevantne informacije o trenutnom okviru za djelovanje organizacija civilnog društva – od postojećih resursa, mehanizama financiranja i podrške, do dijaloga s donositeljima odluka o pitanjima relevantnim za dalji razvoj civilnog društva.

Nalazi ispitivanja bit će korišteni u komunikaciji s relevantnim dionicima na lokalnoj i nacionalnoj razini te u procesima zagovaranja za poboljšanja infrastrukture za razvoj civilnog društva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, sve informacije prikupljene kroz anektiranje su povjerljive, a vaši podaci dostupni su isključivo timu koji će analizirati podatke.

Platforma MOTUS želi doprinijeti većoj afirmaciji i sudjelovanju organizacija civilnog društva u ukupnom društvenom i ekonomskom razvoju lokalne zajednice kroz suradnju unutar i među sektorima, zagovaranje, zajedničke inicijative i razvoj inovativnih programa u zajednici.