EHHUR – Okupljanje partnera u Rimu

Projekt Eyes Hearts Hands – Urban Revolution  je u punom zamahu i nakon godinu odrađen je ogroman posao. U suradnji sa Gradom Osijekom, Građevinskim i arhitektonskim fakultetom Osijek i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Zagreb u sklopu Horizon Europe programa radimo na rekonstrukciji četiri lokacije u Osijeku (Park Oscara Nemona, Šetalište kardinala Šepera, park Zrinjevac i Županijska ulica) u skladu sa principima novog europskog Bauhausa.

Do sada smo proveli nekoliko istraživanja među građanima te njihova razmišljanja implementirali u arhitektonska rješenja. Proveli smo i design thinking radionice te zajednički rješavali izazov kako vratiti ljude na te lokacije.

Na kraju prve godine sve što smo doznali smo i primijenili. Na dvije lokacije demonstrirali smo kako možemo intervenirati u Županijskoj ulici i  na Šetalištu  kardinala Franje Šepera eventom Plavi svemir koji je održan 22. i 23. rujna u Osijeku.

Sve što smo do sada odradili predstavili smo u Rimu na velikom partnerskom sastanku te oduševili sve prisutne našim pristupom radu i idejama koje smo proveli.