Usluga edukacije o organiziranom stanovanju i supervizija

Udruga Breza nakon provedenog postupka Javne nabave čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija, počela je provoditi uslugu edukacije o organiziranom stanovanju i supervizije. Edukacija i supervizija su namijenjene osnaživanju stručnih osoba zaposlenika Odgojnog doma Bedekovčina na temu organiziranog stanovanja. Edukacija se sastoji od 10 modula, na kojima će biti zastupljena teorija i praksa, a plan i program su unaprijed određeni, kao i stručni predavači. Superviziju provodi licencirani psihoterapeut Zoran Vargović, a u pitanju su individualna i grupna supervizija.