Usluga edukacije organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku

Udruga Breza nakon provedenog postupka Javne nabave čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija, počela je provoditi uslugu edukacije organizirano stanovanje uz sveobuhvatnu podršku. Edukacija je namijenjena osnaživanju stručnih osoba zaposlenika Centra za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce. Sastoji se od 8 modula, grupne supervizije, izobrazbe, korekture, lekture i redakture te tisak priručnika kao rezultat provedenih aktivnosti izobrazbe, te jedno iskustveno putovanje.