Volonteri u programu poludnevnog boravka

U program poludnevnog boravka uključeno je 5 volontera.

Ovi mladi ljudi kao predstavnici svoje generacije, na najbolji mogući način svoje slobodno vrijeme poklanjaju zajednici. Svi su studenti sa svojim studijskim obvezama te je i njihovo sudjelovanje u poludnevnom boravku organizirano sukladno tome. Kroz družnje s djecom koja su korisnici programa poludnevnog boravka sudjeluju u svim aktivnostima. Često su i inicijatori novih aktivnosti koje su bliske djeci (sportske aktivnosti koje uključuju fer-play pravila, izleti u obližnje parkove, igre koje potiču maštu, kreativnost, strateško razmišljanje i sl.).

Djeca ih odlično prihvaćaju i percipiraju kao pozitivne uzore što se odražava na njihovo nastojanje da se više trude oko savladavanja nastavnih sadržaja kako bi u budućnosti bili spremniji na viši stupanj obrazovanja. Neka djeca se i identificiraju sa ponekim volonterom te im se područje intersa mijenja. Fokus sa računanih igrica pomiče se na čitanje sadržaja iz ponuđenih knjiga i / ili sa interneta samo kako bi mogli participirati u razgovoru o određenoj temi koja ih povezuje.