Započeo projekt Čuvari prirode

Projekt Čuvari prirode financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja započeo je sa provedbom 8. studenog 2021. i traje do 31. kolovoza 2022. Projekt ima za cilj prevenciju institucionalizacije djece osnovnoškolske dobi te organiziranje njihovog kvalitetnijeg slobodnog vremena. Planirana je dodatna edukacija djece kroz tematske radionice na kojima želimo osvijestiti djecu i mlade o potrebi očuvanja i zaštite okoliša, ukazati na koje načine se može racionalnije koristiti voda i električna energija, stvoriti naviku kretanja i boravka na svježem zraku. Cilj je pokušati utjecati na stvaranje zdravih navika prvo u vlastitom domu, a onda i u sredini u kojoj žive.