ZOOM predavanje o Prevenciji nasilja u partnerskim vezama među mladima

Edukativno te preventivno predavanje održano je preko ZOOM aplikacije 28.11. zbog cjelokupne situacije koja je uzrokovana virusom COVID-19.
Na predavanju su učenici, Medicinske škole Osijek, dobili uvid i analizu u to što je konkretno nasilje, na koji se način manifestira, kako se prevenira te reagira u određenim situacijama. Ponajviše je fokus predavanja bio na prevenciji nasilja u partnerskim vezama što je i srž projekta REACT.
Također su na predavanju sudjelovali roditelji učenika, u sklopu projekta Podrška aktivnom roditeljstvu u zajednici, koji su se na taj način imali  prilike upoznati s temom nasilja u partnerskim vezama te su time dobili podršku kako aktivno sudjelovati u prevenciji nasilja kod mladih.