ERASMUS + PROJEKT: PEERMENTORING FOR TEACHERS CHANGE BUILDERS

KA2 STRATEŠKA PARTNERSTVA SURADNJE ZA INOVACIJE I RAZMJENU DOBRIH PRAKSI (ŠKOLE I OBRAZOVANJE)
 • Projektni broj:

  2017-1-MT01-KA201-026976

 • Trajanje projekta:

  36 mjeseci (1.9.2017. do 31.8.2020.)

 • Nositelj:

  Sveučilište Malta - Odsjek za održivi razvoj

 • Odobrena financijska podrška:

  219.124,00 eura

 • Svrha i cilj
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Rezultati
 • Publikacije

Osmisliti, testirati, unaprijediti i širiti novi model mentorstva i peer-mentorstva u obrazovanju za održvi razvoj (OOR). To će se postizati u procesu akcijskooga istraživanja koji će izravno uključiti oko 20 obrazovnih stručnjaka, nastavnika i mentora te oko 50 nastavnika kao mentore u lokalnim testnim skupinama.

Nastavnici/profesori, stručnjaci u području održivoga razvoja, srednjoškolci I studenti

 • Prikupljanje dobrih praksi iz pet EU zemalja o mentorskim iskustvima
 • Izrada prototipa “mentori za održivi razvoj”
 • Izrada vodiča za stručnjake/nastavnike/profesore
 • Osnivanje lokalnih grupa nastavnika/profesora I izrada lokalnih obrazovnih puteva
 • Trening za nastavnike/profesore
 • Javni događaj kao promocija projektnih aktivnosti

Comite National de Solidarite Laique (Francuska), Consorzio degli Instituti Professionali (Italija), ProgettoMondo Mlal (Italija), Šolski center Nova Gorica (Slovenija), Udruga za rad s mladima Breza (Hrvatska)

Studija o dobrim praksama u EU u području mentorstva i peer-mentorstva; Sustav za prepoznavanje i potvrđivanje novih kompetencija “Mentor za održivi razvoj”; Smjernice za obrazovne stručnjake koji žele djelovati kao mentori za OOR; Smjernice za nastavnike/profesore koji žele biti uključeni u mentorski i peer-mentorski sustav; Skup didaktičkih materijala o nekim relevantnim Globalnim izazovima u obliku “web zadataka”

Vijesti iz projekta