Multiplier event o postignućima u projektu

Multiplier event Erasmus+ projekta PEERMENTORING FOR TEACHERS – CHANGE BUILDERS održao se u sklopu dvodnevne međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom 4-One (ZA-JEDNO) u Osijeku 26. – 27. studenoga 2020. u svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta Osijek. Ova je konferencija organizirana uz podršku Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta u Zagrebu, Pravnog fakulteta u Osijeku i Akademije za kulturu i umjetnost u Osijeku te Ureda za udruge Vlade RH i Švicarsko-hrvatskoga programa suradnje.
U sklopu konferencije, među brojnim domaćim i inozemnim stručnjacima iz područja socijalnih usluga za ranjive skupine djece i mladih, drugoga dana (27. studenoga) održana su zanimljiva predavanja gdje su, među ostalim, predstavljeni projektni rezultati i postignuća Peerment projekta te izazovi u digitalnom svijetu (izv.prof.dr.sc. Daniela Šincek).

Događaj je organiziran uživo poštujući sve nacionalne epidemiološke mjere, ali i online zbog raznolikosti predavača iz Hrvatske i inozemstva i dostupnosti većem broju sudionika. Za sve je sudionike bio osiguran i simultani prijevod.