PLOUTOS

cooPeration for achieving third country nationaLs’ financial independence thrOUgh financial liTeracy tOols and entrepreunerShip bootcamps
 • Projektni broj:

  101038463

 • Trajanje projekta:

  od 1. 2.2022. do 31.1. 2025. (36 mjeseci)

 • Nositelj:

  Halmstad University Švedska

 • Ukupna vrijednost projekta:

  1.664,545,50 eur

Funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

 • Svrha i cilj projekta
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Publikacije

Projekt PLOUTOS – Suradnja za postizanje financijske neovisnosti državljana trećih zemalja kroz instrumente financijskog opismenjavanja i poduzetničke kampove osmišljen je u suradnji 11 projektnih partnera iz 7 država članica EU-a. Cilj PLOUTOS-a je edukacija i stručno usavršavanje državljana trećih zemalja (dalje u tekstu: DTZ-a) radi postizanja potpune financijske pismenosti i razumijevanja poslovnog jezika kao i njihove involviranosti, umrežavanja i u konačnici integracije bez poteškoća. Fokus je stavljen na omogućavanje pristupa izvorima financiranja kroz tečajeve jezika, kontinuirane edukacije o financijskoj pismenosti i poduzetništvu te inovativne skupine alata posebno osmišljene za obuku istih radi poticanja digitalne tranzicije.

državljani trećih zemalja – izbjeglice s punim statusom izbjeglice ili s bilo kojim drugim statusom međunarodne zaštite, kao što je supsidijarna zaštita i dr. kao i tražitelji azila

PLOUTOUS razvija vlastitu metodologiju i alate kojima će stvoriti mrežu za prijenos znanja i poslužiti kao katalizator jačanja njihove jednakosti, socijalne uključenosti i otvorenosti prema tržišnom gospodarstvu. Educirati će se i predavači (pripravnici) koji će uz to što će postati promicatelji programa pomoći u obuci i uključivanju drugih DTZ-a. Predviđenom metodologijom projekt će aktivno identificirati i regrutirati mentore s ciljanog tržišta i to one zainteresirane za usvajanje i provedbu ideje. Istovremeno će biti prisutna i mogućnost mentorstva za predstavnike lokalne zajednice.

Uzimajući u obzir potrebe i izazove svakog pojedinog tržišta, kroz projekt će se provoditi sljedeće aktivnosti s rezultatima:

– tečaj o financijskoj pismenosti i održivosti podržan relevantnim tečajem jezika

– tečaj prevođenja u zajednici koji se nudi osobama koje već nude ovu uslugu, a da nisu imale nikakvu stručnu obuku

–  poslovni program prakse koji omogućuje praktičnu obuku DTZ-a u primjeni njihovih vještina financijske pismenosti na poslu

–  višejezični tehnički alati koji nude nacionalnim društvima poslovnu obuku i pristup mikrofinanciranju u bilo kojoj zemlji EU-a kroz 96 članica Europske mikrofinancijske mreže, podižući kulturna i administrativna opterećenja.

Uz sve to, projekt se oslanja na:

– razvoj prenosive prakse i popratnu tehnologije za poboljšanje pristupa financiranja DTZ-a kroz dostupne alate

– pružanje niza profesionalnih i financijskih vještina u simuliranom okruženju kojim će usavršiti potrebno znanje, povećati samopouzdanje, a samim time i samozapošljavanje (treninzi poslovnoga jezika i financiranja)

– uspostavljanje i učvršćivanje podrške

– povezanost i međusobno razumijevanje kako između DTZ-a tako i DTZ-a i zajednica domaćina

–  razbijanje međusobnih strahovi i potencijalnih predrasuda

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i Udruga Breza (Hrvatska), Innovation Hive – (Grčka), Sveučilište Aristotle – Thessaloniki (Grčka), Trgovačko društvo Squaredev (Belgija), Europska mikrofinancijska mreža (EMN) (Belgija), Trgovačko društvo Future needs (Cipar), Talijansko bankarsko udruženje Abi Lab (Italija), Centar za studij i inicijative CESIE (Italija), Agencija za razvoj Sofija (Bugarska)

Vijesti iz projekta