Bolja integracija i mogućnosti zapošljavanja

Osiguravamo zajedno s Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek što bolju integraciju i mogućnosti zapošljavanja kroz setove edukacija iz poslovnoga hrvatskoga i financijske pismenost, a Centar im pruža besplatnu pravno-savjetodavnu podršku.
Aktivnosti su dio projekta Životni mozaik i Ploutos project koji financijski podržava Grad Osijek i Program AMIF.
#ploutosproject #integracija #TCN’s #gradosijek