PODRUŽNICA ČEPINSKI MARTINCI

– nalazi se u selu Čepinski Martinci, udaljenim 22 kilometra od Osijeka. Nudi usluge treninga, edukacija i radionica za pojedince i organizacije, Erasmus + razmjena mladih i stručnjaka, kratkoročnog i dugoročnog volontiranja mladih u sklopu Europskih snaga solidarnosti te kampova mladih.

Objekt Podružnice s velikom okućnicom i permakulturnim vrtom opremljen je za do 40 osoba.

Više informacija kao i prijave /rezervacije na: prijave.breza@gmail.com
ili na 098 909 2467.

GALERIJA