Slide

Usluga poludnevnog
boravka

usmjerena je na pomoć i podršku djeci pri razvijanju radnih, kulturnih i higijenskih navika, socijalnih vještina, razvijanja navika zdrave prehrane, organiziranju slobodnog vremena te konačno kvalitetnom osobnom razvoju.

 

Način rada je grupni i individualni.

Sadržaji usluge:

  • Prehrana djeteta, što uključuje bonton i higijenu
  • Pomoć u učenju, pisanju zadaća i prevladavanju postojećih obrazovnih i odgojnih poteškoća, upoznavanje s tehnikama učenja
  • Razvijanje radnih navika i životnih vještina poput spremanja, kuhanja, održavanja prostora
  • Savjetovanje i pomaganje djeci i roditeljima: Razvijanje socijalnih vještina djeteta, stjecanje povjerenja u sebe i druge, stvaranje pozitivne slike o sebi, jačanje samopouzdanja, vještine rješavanja sukoba, komunikacijske vještine, gradnja uzajamnog povjerenja i podrške
  • Organizirano provođenje slobodnog vremena kroz igru, sportske aktivnosti, kreativne i umjetničke vještine
  • Suradnja sa stručnim suradnicima, učiteljima, razrednicima, predmetnim nastavnicima
  • Druge usluge, ovisno o potrebama korisnika.

GALERIJA I MULTIMEDIJA

Vijesti