PUT – Podrška udomiteljskom trajanju

 • Projektni broj:

  402-03/23-02/01

 • Trajanje projekta:

  1.6.2023. - 31.5.2026.
  (trogodišnja podrška)

 • Nositelj:

  Udruga Breza

 • Ukupna vrijednost projekta:

  25.000,00 eur po godini provedbe

 • Svrha i cilj projekta
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri

Projektom se nastoji razviti i pilotirati program edukacije i osnaživanja udomitelja kako bi se spriječilo sagorijevanje i dugoročno utjecalo na smanjivanje broja djece u institucijama, odnosno u izvanobiteljskom smještaju. Program također obuhvaća podršku korisnicima koji će sudjelovati u aktivnostima primjerenim njihovoj dobi s ciljem socijalizacije, usvajanje zdravih navika i stjecanja životnih vještina.

Djeca i mladi u udomiteljskim obiteljima te udomitelji koji pružaju socijalnu uslugu smještaja.

Udomiteljima će se pružiti stručna pomoć i podrška kako bi stekli vještine potrebne za zadovoljenje specifičnih potreba djece smještene u udomiteljskoj obitelji. Individualnim će se pristupom, savjetovanjem i podrškom nastojati pospješiti prevladavanje teškoća s kojima se udomitelji svakodnevno suočavaju.

Radionice, druženja i druge kreativne i zabavne aktivnosti za korisnike i udomitelje provodit će se kontinuirano kako bi se, s jedne strane, uspostavio kontakt s djecom koja će sudjelovati u programu doživljajne pedagogije, zadobilo njihovo povjerenje i osigurala prilagođenost sadržaja njihovim potrebama, dok bi se s druge strane uspostavila i razvijala mreža udomitelja kojima će se nakon završetka projekta nastaviti pružati podrška i osiguravati vrijeme za sebe.

Centar za pružanje usluga u zajednici „Klasje“ Osijek, Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ Selce

Vijesti iz projekta