Svrha i djelovanje

Savjetovalište za mlade i obitelj Udruge Breza želi promovirati društveno zdravlje i osigurati psihološko-savjetodavnu pomoć osobama koje se suočavaju s osobnim poteškoćama ili s poteškoćama u svojoj okolini, a koje utječu na njihovu mentalnu, emotivnu i/ili društvenu dobrobit.

Kroz različite programe i usluge savjetovalište želi:

 • djelovati preventivno; ponuditi edukaciju kroz pitanja vezana za psihičko zdravlje; održavati radionice, tribine, seminare i predavanja s ciljem senzibiliziranja javnosti i pojedinaca o specifičnim temama i problemima suvremenog čovjeka, braka, obitelji i društva u cjelini;
 • pružiti potporu tijekom različitih stresnih situacija;
 • pomoći unaprijediti međuljudske odnose u njihovom životnom i radnom okruženju;
 • ohrabriti i osnažiti osobni rast, unaprijediti i upotpuniti socijalne vještine pojedinca, potpomoći promjeni ili prihvaćanju realne životne situacije korisnika savjetodavnih usluga.

Sve su usluge savjetovanja povjerljive naravi, korisnik na njih dobrovoljno pristaje, a djelatnici i suradnici savjetovališta nude stručnost i kompetentnost.
Savjetovalište se pridržava hrvatskih zakona, etike društvenog zdravlja i univerzalnih prava djeteta, obitelji i pojedinaca.
Uobičajeno je trajanje savjetodavnih susreta s mladima i pojedincima 50 minuta, a s bračnim parovima i obiteljima pojedinačni susreti mogu trajati i do sat i pol. Najčešći je raspored savjetovanja jedanput tjedno.

Program rada i djelatnosti savjetovališta

Savjetovalište za mlade i obitelj Udruge Breza želi promovirati društveno zdravlje i osigurati psihološko-savjetodavnu pomoć osobama koje se suočavaju s osobnim poteškoćama ili s poteškoćama u svojoj okolini, a koje utječu na njihovu mentalnu, emotivnu i/ili društvenu dobrobit.

Kako bi odgovorili na različite potrebe klijenata, savjetovalište nudi različite usluge. To su primjerice, uz neke već spomenute aktivnosti:

 • seminari za edukaciju roditelja
 • individualno savjetovanje adolescenata i odraslih
 • predbračno i bračno savjetovanje parova
 • savjetovanje za krizne obiteljske situacije
 • savjetovanje za situacije posttraumatskog stresa
 • psihoseksualna terapija
 • programi i savjetovanje za starije osobe
 • grupna terapija
 • psihosocijalna djelatnost savjetovališta u školama, bolnicama i dječjim domovima
Savjetovanje mladih

Savjetovanje mladih usmjereno je na mlade, ali i na obitelj.
Cilj je takvoga savjetovanja specifičan rad na izgradnji identiteta mlade osobe, njezino uklapanje u kontekst obitelji te uspješno prilagođavanje širem društvenom kontekstu i grupi vršnjaka.
Namjera je omogućiti mladoj osobi uspješnije suočavanje sa stresnim situacijama iz okruženja, kao i učenje djelotvornih načina rješavanja osobnih poteškoća na individualnoj razini i u obiteljskom sustavu.
U savjetovanju mladih koriste se art terapija, terapija glazbom, razgovorna terapija, kognitivno-bihevioralne metode.

Individualno savjetovanje

Savjetovalište nudi usluge individualnog savjetovanja.
Osobe koje se susreću s različitim osobnim i životnim problemima mogu se također obratiti za stručnu pomoć.
Cilj je individualnog savjetovanja uspješnije suočavanje s individualnim stresnim situacijama, prevladavanje osobne problematike, funkcionalnije uklapanje u društveni kontekst te prorada stresnih i traumatskih životnih situacija.
Savjetovanje je prilagođeno problematici pojedinca i osobnim interesima klijenta.

U individualnom savjetovanju koriste se tehnike racionalno-emotivne bihevioralne terapije, višemodalne terapije, kognitivno-bihevioralne terapije, egzistencijalne terapije, art terapije, projektivne tehnike, geštalt metode, neurolingvističko programiranje, klijentu usmjerena terapija.

Bračno i partnersko savjetovanje

Savjetovalište nudi i usluge bračnog i partnerskoga savjetovanja.
Da bi se provelo bračno ili partnersko savjetovanje potrebno je prisustvo oba partnera.
Cilj je takvoga savjetovanja suočavanje s aktualnom bračnom problematikom i njezino prevladavanje, učenje novih vještina bračnog i partnerskog suživota, rad na kontroli ljutnje, tehnike rješavanja sukoba, komunikacijske vještine, razvijanje zajedništva i prorada razvoda.

U bračnom i partnerskom savjetovanju koriste se opće tehnike bračnog i partnerskog savjetovanja koje uključuje kognitivno-bihevioralne metode rada.

Obiteljsko savjetovanje

Obiteljsko je savjetovanje namijenjeno radu s čitavom obitelji. Ono može biti cjeloviti rad s obitelji ili nadopuna individualnom savjetovanju ili savjetovanju mladih.
Cilj je obiteljskoga savjetovanja poboljšanje odnosa unutar obitelji, prepoznavanje dominantnih problema područja unutar obiteljskog obrasca otpornog na zahtjeve vremena, okruženja i potreba pojedinaca unutar obitelji.
U obiteljskom savjetovanju koristi se sistematska terapija i kognitivno-bihevioralne metode.

Psihoseksualno savjetovanje

Savjetovalište pruža usluge psihoseksualnog savjetovanja i terapije.
Kroz psihoseksualno savjetovanje nudi se pomoć pojedincima i bračnim partnerima koji se susreću s poteškoćama u seksualnim odnosima. Ovakvu vrstu terapije osobe najčešće koriste zbog nedostatka seksualne želje, erektilne disfunkcije, prerana ejakulacija, teškoće s postizanjem orgazma i boli pri seksualnom odnosu.
Prilikom psihoseksualnog savjetovanja radi se i na cjelovitom bračnom i partnerskom odnosu, intimi, povjerenju, komunikaciji i drugim temama koje su integralni dio bračnog savjetovanja.

U psihoseksualnom savjetovanju koriste se kognitivno-bihevioralna seksualna terapija, racionalno-emotivna bihevioralna seksualna terapija, višemodalna seksualna terapija i terapija fokusiranja na osjete.

Edukacija roditelja

Edukacija roditelja može biti dio savjetovanja mladih ili dio obiteljske terapije, neovisna usluga savjetovanja, kao i ciljani grupni rad putem seminara, radionica i predavanja.
Cilj je edukacije roditelja učenje komunikacijskih vještina roditelja i mladih, upoznavanje s razvojnim i obiteljskim životnim fazama mladih i roditelja kao i usvajanje odgojnih aspekata roditeljske skrbi.
U edukaciji roditelja koriste se principi rada roditeljskih škola i škole roditeljske djelotvornosti.

Grupna podrška

Savjetovalište nudi mogućnost grupne terapije.
Cilj je grupne terapije podjela iskustava i samopodrška između pojedinaca koji dijele istu problematiku i koji sudjelovanjem u grupnom radu mogu proširiti svoje znanje o problemu s kojim se suočavaju, mogu podijeliti svoje iskustvo s osobama koje prolaze kroz iste životne situacije te kroz samopodržavajući aspekt grupnog rada mogu dobiti emotivnu podršku za suočavanje i djelotvorno prevladavanje specifične problematike.
U radu grupa podrške koriste se metode i pristupi grupne terapije.

Korisnici

Programi i usluge savjetovališta otvorene su svima bez obzira na vjersku opredijeljenost, dob, spol, tjelesnu ili mentalnu hendikepiranost te etničku pripadnost.
Ako nakon procjene ili početnog savjetodavnog susreta savjetnik tvrdi da se potrebe klijenta mogu bolje ispuniti u drugom okruženju za duševno zdravlje, kao što je psihijatrijska klinika ili psihologijski tretman, osoba će se uputiti na odgovarajuće mjesto.

Djelatnici, suradnici, volonteri

Osoblje savjetovališta čini stalno zaposlena osoba te ostali suradnici i stručno educirani volonteri.
Savjetovalište u svom radu po potrebi surađuje sa psihijatrima, psiholozima, defektolozima, pedagozima i socijalnim radnicima te s različitim humanitarnim udrugama i nevladinim organizacijama.

Voditelj savjetovališta

Zoran Vargović, doktor znanosti, dr.sc. (PhD), narativna terapija, University of Divinity, Melbourne, Australia

 • Trogodišnji psihoterapeutski trening u Njemačkoj iz sistemske terapije i terapija koje rade s tijelom (bodywork terapije)
 • Specijalizacija u Sjedinjenim Američkim Državama iz bračne terapije, obiteljske terapije i savjetovanja adolescenata
 • Edukacija u Hrvatskoj iz psihoseksualne terapije
 • Dvogodišnji trening u Hrvatskoj za obiteljskog savjetodavca