SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO

Podrazumijeva aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje vrijednosti za društvo za opće dobro gdje je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare.

Socijalno poduzetništvo obuhvaća:

 • usluge koje neprofitna organizacija naplaćujem na temelju neke postojeće vještine i stručnosti
 • prodaju proizvoda: koje su proizveli korisnici udruge, prodaja proizvoda korisnicima udruge, prodaja doniranih proizvoda ili pak proizvodnja i prodaja novih proizvoda
 • korištenje nematerijalne imovine: ostvarivanje prihoda od patenata, licenci, naknada za intelektualno vlasništvo ili prijenosa prava iz vrijednosnih papira
 • korištenje materijalne imovine: iznajmljivanje nekretnina, prostora, opreme itd. (kada se ne koriste za aktivnosti povezane s misijom)
 • kamate od ulaganja: kamate od aktivnih ili pasivnih ulaganja financijskih sredstava (npr. ušteđevine, rezervna sredstva i dr.)
 • članarine
KORACI PREMA PODUZETNIŠTVU

Podrazumijeva aktivnosti koje su usmjerene na stvaranje vrijednosti za društvo za opće dobro gdje je primarni cilj društveni utjecaj, a ne generiranje dobiti za vlasnike ili dioničare.

Socijalno poduzetništvo obuhvaća:

 1. ANALIZA ukupnih potencijala/ vlastitih potencijala/ mogućih prijetnji
 2. IZBOR DJELATNOSTI u skladu s vlastitim potencijalom
 3. IZRADA POSLOVNOG PLANA
 4. TESTIRANJE (pilot projekt) poslovnog plana
 5. INFORMIRANJE o konkurenciji, tržištu, trendovima
 6. UČITI IZ PRIMJERA dobre, a naročito loše prakse
 7. REALIZACIJA cjelovitog poslovnog plan sa smanjenim rizikom
KORACI IZRADE POSLOVNOG PLANA:
 1. Priprema planiranja (tko sudjeluje/ vrijeme i uvjeti rada/ stručna potpora/tehnička pomagala itd.)
 2. Analiza organizacije/vlastitih potencijala: jakosti i slabosti/financijska spremnost/rizici
 3. Analiza okruženja: mogućnosti i opasnosti (gospodarske, političke, socijalne, institucije, ljudski potencijali)
 4. Izrada vizije i misije (zajednička slika vizije; definiranje misije, njene uloge i funkcije)
 5. Razvojna strategija (kombinacija rezultata prethodnih koraka) kako ćemo djelovati: metode i alati

Strateški plan / 3-5 godina / (nastojati biti realan) – godišnji financijski plan

ANALIZA VLASTITIH POTENCIJALA
SWOT
 • SNAGE (strenghts) – razmatraju se resursi , dobre strane organizacije
 • SLABOSTI (weaknesses) – odnosi se na nedostatke organizacije
 • PRILIKE (opportunities) – ukazuje se na postojanje dobrih prilika za rast i ostvarivanje profita poduzeća (dolaze iz vanjske okoline organizacije)
 • PRIJETNJE (threats) – upozorava na promjene u vanjskoj okolini organizacije koje mogu predstavljati prijetnje za njegov rast i opstanak na tržištu

Na osnovu ove analize mogu se realnije razumjeti vlastiti potencijali i okruženje u kojem se posluje.

VAŽNOST MISIJE I VIZIJE

Vizija bi trebala dati usmjerenje organizaciji za sljedećih deset do dvadeset godina.

Misija je usmjerena na ono što se želi postići u širem okruženju

Kojim se poslom bavimo?

 • Tko su naši klijeti?
 • Zašto se bavimo ovim poslom?
 • Kakva smo organizacija?

Misija bi trebala biti:

 • realistična (ne “postati najveći na svijetu”)
 • specifična (treba biti prilagođena asocijaciji i nikome drugom),
 • temeljena na posebnim sposobnostima (po čemu je asocijacija drugačija od drugih),
 • motivirajuća (treba ljudima ponuditi nešto u što će vjerovati)
SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO UDRUGE BREZA

Udruga Breza je ušla u svijet poduzetništva 2003. godine kada je prvi puta ugovorila socijalnu uslugu stanovanja i brige o djeci i mladima bez primjerene roditeljske skrbi s Ministarstvom socijalne skrbi.
Od tada naša Udruga raste i razvija se te pruža različite licencirane usluge koje se financiraju putem Ugovora s nadležnim Ministarstvom ili privatno.
Trenutno pružamo pet usluga i zapošljavamo 25 djelatnika.

Usluga stanovanja uz sveobuhvatnu podršku je prisutna i na inozemnom švicarskom tržištu punih 15 godina a ista nam je omogućila razvoj i stabilnost Udruge.

Usluge:
  1. Stanovanje uz sveobuhvatnu podršku (Čepinski Martinci)
   • Kuća Breza – grupna podrška, kapacitet 8 mjesta
   • Kuća Lješnjak – individualni intenzivni, 1 mjesto
   • Kuća Dunja – intenzivna grupna, kapacitet 4 mjesta
  2. Stanovanje uz povremenu podršku (Osijek)
   • Dva stana za samostalni život, kapacitet 4 mjesta
  3. Savjetovalište za obitelj i mlade
  4. Poludnevni boravak za djecu u riziku (Vukovar)
   • Kuća s kapacitetom od 16 mjesta
  5. Privremeni smještaj u kriznim situacijama
   • Stan s kapacitetom od 5 mjesta
PRODAJA PROIZVODA

Sukladno razvoju usluga pokušali smo razvijati prodaju naših proizvoda kao djelatnost kako bi našim korisnicima priskrbili dodatne prihode.

Dugi niz godina smo se usavršavali u izradi unikatnih svijeća koje radimo ručno i strojno. Razvili smo proizvodnju s recklirani materijalima.

Svijeće izrađujemo za prigodne prilike kao što su vjenčanja i božićni sajmovi.

Ova poslovna aktivnost je svojevrsna vježbaonica za naše korisnice koje nastojimo uključiti u svijet proizvodne i poslovnog razmišljanja kako bi stekli dodatna iskustva.

Od 2019. godine Udruga prati javnu nabavu za ponude stručnih usavršavanja te se natječe kao pružatelj neformalnih edukacija gdje u okviru ponuđenih modula podučava u području svoga rada i time ostvaruje prihode kojima osigurava radna mjesta.

OSTVARIVANJA PRIHODA OD MATERIJALNE IMOVINE

Udruga je svojim racionalnim poslovanjem i dobrim financijskim planiranjem u posljednje desetljeće kupila 2 nekretnine koje planira koristiti i kao poduzetnički kapital u smislu ostvarivanja prihoda od materijalne imovine.

Jedna nekretnina se nalazi na otoku Ižu te je u procesu renoviranja, a ista se koristi u svrhu edukacijskih seminara kojima se ostvaruju prihodi i omogućava zadržavanje radnih mjesta.

Druga nekretnina je kupljena nedavno i nalazi se u Zagrebu te se trenutno iznajmljuje.