SOS za OCD

 • Projektni broj:

  UP.04.2.1.11.0097

 • Trajanje projekta:

  27.12.2021. - 27.4.2023. (16 mjeseci)

 • Nositelj:

  Mreža pružatelja socijalnih usluga SOS-NET

 • Odobrena financijska podrška:

  489.428,99 kn

 • Svrha i cilj
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Publikacije

Projekt nastoji doprinijeti rastu OCD-a i osiguravanju društveno-ekonomskog rasta, jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama na području Slavonije i Dalmacije za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te doprinosi jačanju kapaciteta OCD-a za neposredni rad u području zapošljavanja, dobrog upravljanja, obrazovanja i socijalne uključenosti na lokalnoj razini. Aktivnostima projekta jačat će se suradnja civilnog i javnog sektora na području Slavonije, za kvalitetnije rješavanje kriznih situacija u skladu s potrebama zajednice, što direktno doprinosi unapređenju kvalitete života građana na lokalnim razinama.

Cilj je jačanje kapaciteta OCD za odgovaranje na potrebe lokalnih zajednica Slavonije i Dalmacije.

Organizacije civilnoga društva

1. organiziranje izobrazbe predstavnika organizacija civilnog društva članova SOS NET Mreže u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva.

2. provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unprjeđenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

3. jačanje kapaciteta projektnog tima OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i uslijed kriznih situacija – rješavanja potreba ranjivih skupina

4. sudjelovanje i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija/planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini

Udruga MI, Udruga Breza, Gong, Inkluzivna kuća Zvono

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj na stranici isključiva je odgovornost Mreže pružatelja socijalnih usluga SOS-NET i partnerske organizacije Udruga Breza

Vijesti iz projekta