ERASMUS + PROJEKT: BELOW 10

KA 2 STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR SCHOOL EDUCATION
 • Projektni broj:

  2016-1-ITO2-KA201-024125

 • Trajanje projekta:

  36 mjeseci (od 1.9.2016. do 31.8. 2019.)

 • Nositelj:

  ProgettoMondo Mlal Verona (Italija)

 • Ukupna vrijednost projekta:

  447.510,00 eura

 • Svrha projekta
 • Cilj projekta
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Publikacije

Provođenje akcija i istraživanja usmjerenih na nemotiviranost učenika i prevenciju ranog napuštanja školovanja čiji je postotak u nekim od partnerskih zemalja iznimno visok, dok u drugim partnerskim zemljama taj postotak nije zabrinjavajući, no problem je razina obrazovanja koju mladi dostižu.

Omogućiti mladima EU pravo na kvalitetan nastavak obrazovanja kako bi mogli biti aktivni građani u svojim lokalnim, ali i EU zajednicama što im ujedno pruža i bolje prilike za pronalazak zaposlenja.

Mladi od 15 do 29 godina s naglaskom na mlade s manje mogućnosti te NEET skupine (nisu u sustavu obrazovanja i zaposlenja).

Projektne su aktivnosti usmjerene na odgojno-obrazovne djelatnike, donositelje odluka, predstavnike jedinica lokalne uprave i samouprave, učenike srednjih škola, edukatore, trenere, stručne djelatnike koji rade s mladima i za mlade, volontere

 • Kvalitativna istraživanja različitih utjecaja ranog napuštanja školovanja u ruralnom i urbanom kontekstu (intervjui, fokus grupe, prikupljanje životnih priča)
 • Zajedničke edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnjaka koji rade s mladima i za mlade o primjerima dobrih praksi u prevenciji ranoga napuštanja školovanja (unutar i izvan školskih ustanova)
 • Izrada priručnika „Integrirani lokalni planovi“ nastali u svim prethodnim aktivnostima

Vijesti iz projekta