SPACE4US

A model of blended-experiential learning for the empowerment of young women
 • Projektni broj:

  2021-1-IT03-KA220-YOU-000028810

 • Trajanje projekta:

  28.2.2022. - 27.2.2024. (24 mjeseca)

 • Nositelj:

  Cooperativa Sociale Glocal Factory, Italija

 • Odobrena financijska podrška:

  257.360,00 eur

 • Svrha i cilj
 • Ciljevi
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Publikacije

SPACE4US – model kombiniranog iskustvenog učenja za osnaživanje mladih žena ima za cilj razviti i testirati inovativni i integrirani model za individualno i kolektivno osnaživanje mladih žena. Isti se temelji na aktivnostima kombiniranog iskustvenog učenja kako bi se potaknula socijalna uključenost djevojaka kojima prijeti marginalizacija.

1. Pružiti okvir za različite čimbenike koji stvaraju nejednakost i marginalizaciju među djevojkama.

2. Unaprijediti osobne i profesionalne vještine osoba koje rade s mladima, kojima često nedostaju odgovarajuća pedagoška znanja i metodologije za bavljenje „gorućim“ problemima mladih, odnosno “problemima djevojaka”.

3. Dizajnirati i eksperimentirati s novim strategijama podrške kako bi se djevojkama pomoglo da ostvare svoj puni potencijal kroz iskustvene aktivnosti, digitalne alate i prostore prilagođene njihovim individualnim i zajedničkim potrebama.

Osobe koje rade s mladima i za made, voditelji u raznim organizacijama, mlade djevojke u nepovoljnu položaju

1. “Priče o krhkostima”: kvalitativna i komparativna društvena studija o riziku od isključenosti s kojim se suočavaju adolescentice u Europi

2. Kurikulum za radnike s mladima: Izgradnja kapaciteta za osnaživanje i društvenu integraciju ranjivih djevojaka

3. SPACE4US: Skup alata za aktivnosti kombiniranog iskustvenog učenja

Online platforma i njezin alat za društvenu komunikaciju.

L’Albero Cooperativa sociale Onlus (Italija), Udruga Breza (Hrvatska), ISCTE – Sveučilište Lisabon (Portugal), Gestion Estrategica e Innovacion SL (Španjolska), Asociacion Noesso (Španjolska), Synthesis Center for research and education (Cipar), Mano Europa (Litva), CZ-ART (Poljska)

Vijesti iz projekta