Održane komunikacijsko- terapijske radionice

Zahvaljujući podršci Grada Osijeka kroz projekt Mladi u zajednici, uspješno su održane tri komunikacijsko-terapijske radionice za korisnike Socijalno-terapijske zajednice i posttretmana. Ukupno je sudjelovalo 15 korisnika koji su imali prilike uz podršku izvanjskoga suradnika, psihoterapeuta Zorana Vargovića, razgovarati o svojoj budućnosti, potrebnim koracima za budući samostalni život.