TOGETHER

Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava
za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj
 • Projektni broj:

  361-18-15

 • Trajanje projekta:

  24 mjeseca (5.4.2019. - 5.4.2021.)

 • Nositelj:

  Udruga za rad s mladima Breza

 • Odobrena financijska podrška:

  1.491.014,00 kn

Projekt sufinancira
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

 • Glavni cilj
 • Publikacije
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri

Glavni cilj projekta TOGETHER je unaprjeđenje razvoja diferenciranih, održivih socijalnih usluga za djecu i mlade u riziku i s problemima u ponašanju na području lokalne zajednice, putem aktivnog učenja kroz primjere dobre prakse.

Prva ciljna skupina: Stručnjaci koji se bave područjem socijalne skrbi i pružatelji socijalnih usluga.

Druga ciljna skupina: Djeca riziku za razvoj problema ponašanja u dobi od 7 do 14 godina sa područja Vukovarsko-srijemske županije.

Stručne posjete Švicarskoj, kantonalnim institucijama odgovornim za pružanje socijalnih usluga i pružateljima usluga u sklopu kojih će se održati informativne radionice.

Stručni seminari u Hrvatskoj namijenjeni za pružatelje usluga, predstavnika lokalnih vlasti i donosioca odluka.

Implementacija inovacijskog modela za pružanje diferencirane usluge za djecu i njihove roditelje: Dnevna podrška – boravak.

Konferencija u Švicarskoj na temu inovativni modeli rada i socijalne usluge za djecu i mlade.

Verein Berghof Starenegg (Švicarska), BEO Heimgarten (Švicarska), Centar za socijalnu skrb Vukovar

Vijesti iz projekta