UPENSKILLS

UPGRADING ENTREPRENEURSHIP SKILLS ERASMUS +
PROJEKT KA2: STRATEŠKA PARTNERSTVA
 • Projektni broj:

  2019-2-LV02-KA205-002710

 • Trajanje projekta:

  18 mjeseci (30.9.2019.-30.3.2021.)

 • Nositelj:

  Baltic Ontopsychology Association, Riga (Latvija)

 • Ukupna vrijednost projekta:

  187.444,00 eura

 • Svrha i cilj projekta
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Rezultati
 • Partneri
 • Publikacije

Identifikacija ključnih mekih vještina u poduzetništvu radi izrade seta alata potrebnih za treninge i/ili edukacije mladih te promocija poduzetništva mladih.

LINK: http://upenskills.eu/

Stručnjaci u radu s mladima i za mlade, mladi

Aktivnosti će se providiti kroz 2 intelektualna ishoda:

 • IO1 – identifikacija ključnih poduzetničkih vještina i kompetencija u partnerskim zemljama u skladu s potrebama i zahtjevima tržišta te povratnim informacijama poduzetnika kako bi se stvorio konačan popis mekih vještina potrebnih mladima postati poduzetnici.
 • IO2 – izrada kartica poduzetničkih vještina i kompetencija – proizvodnja fleksibilnog i prilagodljivog skupa metoda za trenere iz poduzetništva koji se dodaju u sklopu tečaja ili kao sam program. Skup alata za poduzetničke vještine izrađivat će se kao radni listovi koje će koristiti i treneri i polaznici. Alat će se dizajnirati na način na koji je ga je moguće koristiti u svojim aktivnostima podizanja poduzetničkih vještina za mlade ljude, kako u formalnom tako i u neformalnom obrazovanju.

U projektu su predviđeni i transnacinalni partnerski sastanci u Latviji, Hrvatskoj i Grčkoj kao i multiplier eventi. Planirana je i višednevna aktivnost obuke voditelja za rad s mladima koja će se održati u Poljskoj.

 • 28 osoba za rad s mladima osposobljeno kompetencijama i vještinama
 • stečena znanja o tome kako koristiti inovativne modele u radu s mladima i njihovim poduzetničkim edukacijama
 • razmjenjena iskustva između sudionika i najboljih praksi partnerskih organizacija, interkulturalna razmjena
 • ojačani kapaciteti organizacija sudionica
 • povećan interes mladih za poduzetništvo

Asociaion Para La Gestion Del Centro Europeo De Empresas E Innovacion De Burgos (Španjolska), Norwegian University of Science and Technology (Norveška), Univerity of Patras (Grčka), Udruga za rad s mladima Breza (Hrvatska), INPRO Association (Poljska), Young Effect (Italija).

Vijesti iz projekta