Životna
zajednica

program je povremene podrške u cilju osamostaljivanja i osposobljavanja za samostalni život. Korisnici uče samostalno organizirati svoje aktivnosti, brinuti o zdravlju,  voditi kućanstvo, socijalizirati se i integrirati u širu društvenu zajednicu, imaju mogućnost volontiranja, rada u sezoni, školovanja za određena zanimanja.

Dob korisnika od 17 do 21 godina.
Lokacija: stan u Osijeku

Posttretmanska podrška
ISKRA

se pruža korisnicima koji su prošli program Socijalno-terapijske zajednice i program Životne zajednice kako bi  se osamostalili u potpunosti putem zapošljavanja. Korisnicima se pruža mogućnost polaganja vozačkog ispita, daje  pravna podrška, a postoji i mogućnost stipendiranja za one koji  nastavljaju visokoškolsko obrazovanje.

Dob korisnika od 18 do 25 godina.

Vijesti iz projekta