Web-Lab Erasmus + projekt

KA2 – Strateška partnerstva u području mladih
 • Projektni broj:

  2021-1-HR01-KA220-YOU-000029040

 • Trajanje projekta:

  25 mjeseci (od 3.1.2022. do 2.2.2024.)

 • Nositelj:

  Udruga za rad s mladima Breza

 • Odobrena financijska podrška:

  216.790,00 EUR

 • Svrha
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partneri
 • Publikacije

Svrha projekta je definirati ključne potrebe mladih s manje mogućnosti kako bi im se olakšao inkluzivniji pristup društvu i pomoglo da budu konkurentniji na tržištu rada, osnažiti ih i ukazati im na postojeće kvalitete, ali ih i potaknuti da razviju dodatne vještine pomoću sadržaja na Web-Lab platformi. Cilj je također stvoriti veliku mrežu mladih koji će si biti kontinuirana podrška u otkrivanju obrazovne ili poslovne orijentacije i suočavanju sa svim preprekama koje ih čekaju na tom putu.

Mladi s manje mogućnosti

Za vrijeme trajanja projekta provest će se dvije fokus grupe i dvije radionice u svakoj partnerskoj zemlji (ukupno 10 fokus grupa i 10 radionica), izradit će se web platforma koja je glavni produkt drugog projektnog rezultata, a kao rezultat trećeg projektnog kruga izradit će se interaktivni sadržaji, ankete, križaljke, kvizovi i snimati webinari.

Ontopsychology Association (LA), NORGES TEKNISK-NATURVITENSKA PELIGE UNIVERSITET NTNU (NO), GLOCAL FACTORY (IT), ASOCIACION PARA LA GESTION DEL CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DE BURGOS (ES), ProgettoMondo Mlal Onlus (IT)

Vijesti iz projekta