Za djecu Burkine Faso uključile se brojne škole

Dječja osječka kreativna kućica u suradnji sa Udrugom za rad s mladima Breza pokrenula je inicijativu „Za djecu Burkine Faso“.

U sklopu Dokkičinog projekta o građanskom odgoju „Reporteri boljeg društva“ i Brezinog „Mladi za zemlju“, pokrenuta je inicijativa u kojoj se želi prikupiti potreban školski pribor za školarce iz Burkine Faso.

Ideja je nastala u suradnji ovih dviju organizacija čiji projekti imaju slične ciljeve – promjenu ponašanja mladih u pogledu pitanja globalnoga razvoja, ali i njegovanje njihove uključenosti te aktivnoga sudjelovanja u građanskim inicijativama.

Ideja učenika koji sudjeluju u projektu „Reporteri boljeg društva“ jest postaviti kutije u svoje razrede u koje će se prikupljati potreban školski pribor (olovke, krede, gumice, geometrijski pribor…), a Udruga Breza i Udruga Dokkica pobrinut će se da potreban školski pribor stigne do Burkine Faso.

Isto tako, polaznici projekta pogledali su video s pitanjima koji su im poslali učenici iz škole Guess Wend Bala iz Burkine Faso te će na sljedećoj radionici odgovoriti na njih i snimiti kratak video koji će poslati u Burkinu Faso.