Za-jedno

 • Projektni broj:

  402-03/23-01/24

 • Trajanje projekta:

  1.6.2023. - 31.5.2026.
  (trogodišnja podrška)

 • Nositelj:

  Udruga Breza

 • Ukupna vrijednost projekta:

  25.000,00 eur po godini provedbe

 • Svrha i cilj projekta
 • Ciljana skupina
 • Aktivnosti
 • Partner

Cilj je ovoga trogodišnjega programa osnažiti stručne kapacitete pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlade s problemima u ponašanju kako bi se odgovorilo na potrebe korisnika te ih se aktivno uključilo. Osnaživanje će se provoditi kroz podršku ravnateljima, stručnim timovima, odgojiteljima i korisnicima jer se na taj način utječe na učinkovito kreiranje pedagoških programa postupanja rada s korisnicima.

Posebani je cilj utvrditi za svaku ustanovu zajednički program rada te metode i tehnike usklađene s konceptima suvremenih dobrih praksi, pružiti konkretnu izravnu podršku putem mentorstva i savjetovanja u odgovorima za izazove s kojima se pružatelji usluga susreću na svim razinama.

Ravnatelji, stručni timovi, odgojitelji i korisnici socijalnih usluga (djeca i mladi u organiziranom stanovanju uz sveobuhvatnu podršku u dobi od 12 do 21 godine).

Program doprinosi razvoju mreže dostupnih socijalnih usluga, deinstitucionalizaciji i transformaciji pružatelja socijalnih usluga i promicanje izvaninstitucijskih oblika skrbi u zajednici posebice kroz aktivnosti diseminacije te primjenom novih alternativnim metoda rada. Cilj je naučiti korisnike životnim vještinama i odgovornom življenju. Ulaganjem u kapacitete odgojitelja, stručnjake i ravnatelje, kroz savjetovanje, podučavanje, usmjeravanje, kreativno rješavanje problema, poticanje na kreiranje ravnopravnog suradničkog modela u procesu pružanja usluge, izravno se doprinosi:

 • povećanju kvalitete socijalnih usluga;
 • smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva;
 • poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina;
 • razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga.

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje

Vijesti iz projekta