ZA – JEDNO

Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda
 • Projektni broj:

  UP.02.2.2.06

 • Trajanje projekta:

  od 15.4.2020. do 15.10.2021. ( trajanje 18 mjeseci)

 • Nositelj:

  Udruga za rad s mladima Breza

 • Ukupna vrijednost projekta:

  1.495.630,00 kn (100% financiran iz EU)

Svrha projekta je razvijanje socijalnih usluga poludnevnog boravka usmjerenih prema djeci u riziku od razvoja poremećaja u ponašanju, njihovim obiteljima te stručnjacima, kako bi se prevenirala institucionalizacija, posebice u područjima u koja prema stupnju razvijenosti socijalnih usluga zaostaju za nacionalnim prosjekom.

Odabrane su županije u kojima su socijalne usluge poludnevnog boravka slabo razvijene ili nepostojeće (Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Dubrovačko- neretvanska, Osječko-baranjska županija/općina Erdut).

Provedbom ovog projekta doći će do poboljšanja kvalitete života djece u riziku od razvoja poremećaja u ponašanju što će direktno utjecati na njihovu uključenost u zajednicu.

 • 45 djece u riziku uključiti u 3 poludnevna boravka (Vukovar, Slavonski Brod i Dubrovnik), osnažiti ih kroz stručnu, savjetodavnu i pedagošku podršku za ostanak u matičnim obiteljima i prevenirati poremećaj u ponašanju.
 • 45 roditelja/ skrbnika uključiti u program savjetovanja i osnaživanja roditeljskih kompetencija.
 • 20 stručnjaka koji rade s djecom u riziku uključiti u program osnaživanja kapaciteta.

 • Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
 • Centar za socijalnu skrb Vukovar
 • Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai / Dubrovnik
 • Volonterski Centar Osijek

Vijesti iz projekta