Neformalno obrazovanje i kreativnost u Ellwangenu

Od 26. do 29. lipnja Udruga Breza sudjelovala je, kao član Dunavske mreže mladih, na događanju Youth and Cities, 52. Methodius Day. Cilj ovog događanja bio je potaknuti komunikaciju i razmjenu informacija između mladih i javnog sektora, promicati neformalno obrazovanje, kreativnost, interkulturalni dijalog i jezičnu raznolikost u Podunavlju. Na događanju je sudjelovalo ukupno 56 mladih iz 7 zemalja (Njemačka, Bugarska, Rumunjska, Srbija, BiH, Moldavija, Hrvatska), iz Dunavske mreže mladih i projekta Shoot by Youth. Svi su polaznici sudjelovali na 4 radionice različitih tematika, prezentaciji rezultata, panel raspravi „Europa – Quo Vadis – put prema miru?“, otvorenju izložbe „Ćirilično pismo i njegovo porijeklo“, memorijalnom polaganju vijenaca na Metodovu trgu, kulturnim, tradicionalnim, kreativnim i ostale drugim aktivnostima. U Osijek smo se vratili prepuni dojmova, novih iskustava i prijateljstava i s još većom željom i motivacijom.