O predrasudama i stereotipima generacije Z

U travnju i svibnju smo održali dva predavanje za roditelje vukovarske osnovne škole Blage Zadre na kojima je sudjelovalo 40 roditelja učenika viših razreda. Tema je bila primjerena njihovoj djeci, odnosno generaciji Z kojoj pripadaju s naglaskom na predrasude i stereotipe koji im se pripisuju. Cilj je bio istaknuti pozitivne karakteristike i mogućnosti generacije Z kako bi ih koristili za rast i razvoj, obrazovanje i buduće zaposlenje, odnosno definiranje svojega radnoga mjesta.
Projekt “aktivirAJMO” provodi se u partnerstvu s ISKRA waldorfska inicijativa, Dječjim vrtićem Vukovar 1, Osnovna škola Blage Zadre Vukovar i Udrugom Breza, a pod pokroviteljstvom Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.
Projekt „aktivirAJMO“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.