Udruga ISKRA započinje s provedbom projekta „aktivirAJMO“

Udruga ISKRA waldorfska inicijativa započinje s provedbom projekta „aktivirAJMO“.

Glavni cilj projekta je uspostaviti sustavnu i kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u svrhu prevencije socijalne isključenosti putem suvremenih pedagoških pristupa.

Aktivnosti će se odvijati u Vukovaru što smatramo posebno važnim, a među njima su edukativne i umjetničke radionice za vrtićarce i školarce, interaktivna predavanja za roditelje i odgojno-obrazovne djelatnike kao i 2 festivala Obiteljskih igara.

Partneri na ovom projektu su Udruga Breza, Dječji vrtić Vukovar 1 i Osnovna škola Blage Zadre Vukovar.

Razdoblje provedbe projekta je od rujna 2022. do studenog 2023. godine, a s prvim aktivnostima počinjemo u listopadu!

Veselimo se novim aktivnostima!

Javiti se možete putem e-mail adrese ili Facebook-a, a više o radu Udruge  ISKRA pogledajte na njihovoj web stranici.

Kontakt: Udruga ISKRA waldorfska inicijativa, Karla Kuzmanović (voditeljica projekta)
Adresa: M.A.Reljkovića 14, Osijek
Web stranica: www.iskra-waldorf-hrvatska.hr
Mail: info@iskra-waldorf-hrvatska.hr
Fb: facebook.com/iskrawaldorfskainicijativa

Projekt je financiran iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a).