Udruga Breza | Edukacijsko-didaktički centar “Edakta”
17998
post-template-default,single,single-post,postid-17998,single-format-standard,qode-news-1.0.2,,qode-page-loading-effect-enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Edukacijsko-didaktički centar “Edakta”

U sklopu međunarodnoga projekta “Mladi za zemlju” koji Udruga za rad s mladima Breza, kao partner iz Hrvatske, provodi u suradnji s Gradom Osijekom, osnovan je Edukacijsko-didaktički centar “Edakta”. Centar se nalazi u prostorima Udruge Breza i Dječje osječke kreativne kućice Dokkice, u Jagerovoj 12 i opremljen je didaktičkom i tehničkom opremom. Osnovna je djelatnost Centra neformalno i informalno obrazovanje edukatora, studenata, djece i mladih općenito, učitelja, nastavnika te odgojitelja kako bi stjecali nova znanja i vještine.

Centar djeluje u sljedećim područjima:
* održivi razvoj s naglaskom na milenijske razvojne ciljeve
* međunarodna suradnja i razvoj
* promocija i zaštita ljudska prava
* In-house trening za usluge inovativnih pedagoških metoda
* radionice za djecu i mlade te odrasle
* organizacija seminara, okruglih stolova, događanja i izložbi (facilitacija i logistika)
* povezivanje volontera s vršnjacima iz drugih europskih gradova (menadžment volontera)

Centar u svojemu radu surađuje s osnovnim i srednjim školama iz grada, Županije i šire, organizacijama civilnoga društva koje se bave odgojem i obrazovanje i održivim razvojem, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Centrom za predškolski odgoj Osijek, Učiteljskim fakultetom u Osijeku, dječjim domovima, Volonterskim centrom Osijek, Centrom za socijalnu skrb Osijek i drugima.
Poseban je naglasak na uslugama edukacije iz socijalne skrbi koje se odnose na:

1. edukaciju za udruge:
* jačanje kapaciteta za razvoj i provođenje novih socijalnih usluga u zajednici (rad s djecom i mladima, osnivanje stambenih zajednica, podrška obiteljima…)
* preventivni programi usmjereni djeci i mladima
* razvoj imagea i izgradnja održivosti

2. edukaciju za djelatnike iz socijalne skrbi a alternativnim modelima rada s korisnicima
* osposobljavanje korisnika za samostalni život
* radnookupacijska terapija/slobodno vrijeme
* integracija korisnika/organizacija manjih događanja i inicijativa mladih

3. edukaciju pomagača za djecu i mlade u slobodnome vremenu
* podrška, mentorstvo
* organizacija slobodnoga vremena

Osječki je centar jedan od tri europska centra koja su, kao dio aktivnosti u projektu “Mladi za zemlju” osnovani i u Vicenzi (Italija) te u Czestochowi (Poljska). Članovi su Odbora Centra predstavnici Grada, AZOO-a, Učiteljskoga fakulteta, Umjetničke akademije u Osijeku, nevladinih organizacija, Centra za socijalnu skrb, osnovnih i srednjih škola te vrtića.