Održana dvodnevna edukacija za nastavnike i učitelje

U suradnji s DKolektivom i dragim nam kolegom, Nikicom Torbicom, 6. i 13. veljače održali smo dvodnevnu edukaciju za nastavnike i učitelje koja se provodila kao dio projekta Worthy. Na edukaciji su se predstavili opći problemi podučavanja povijesti, poteškoće kod izlaganja i približavanja osjetljivih povijesnih tema kao i motiviranje djece radi kvalitetnijeg poznavanja njihove kulture i prošlosti. Cilj je bio predstaviti Worthy pristup i njegove karakteristike te kroz zajedničku raspravu i grupni radi doći do ideja kako na što bolji način pristupiti učenicima i motivirati ih za daljnji rad i bolje razumijevanje povijesnih tema.